bal

PROŚBA O  WSPARCIE FINANSOWE
Ty pomożesz komuś, ktoś pomoże tobie!

        Klub Seniora przy GBP w Żołyni zwraca się z prośbą o pomoc finansową dla niedowidzącej, 8-letniej dziewczynki, na zakup urządzenia do nauki pisania metodą Braille’a.

Wiemy, jak niezwykle ważne jest rozwijanie zainteresowań dziecka, zaszczepienie ciekawości świata, umiejętność radzenia sobie w wielu sytuacjach.

Odpowiednie urządzenie dla małej Andżeliki, w znacznym stopniu pozwoli na spełnienie jej marzeń.
Za okazaną Państwa przychylność z góry dziękujemy a ewentualną finansową pomoc prosimy przesłać na konto:

Klub Seniora przy GBP w Żołyni

Nr 69 9175 0000 2001 0015 7599 0001

z dopiskiem: „Andżelika”

                                                                   z poważaniem

                                        przewodnicząca Klubu Seniora

                                                               Halina Olszewska

Strona 8 z 32