7 września 2019r.członkowie Klubu Seniora działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Żołyni zgromadzili się na żołyńskiej strzelnicy w ramach spotkania pod hasłem „A nam jest szkoda lata ‘’. Głównym punktem w/w spotkania były II Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Żołynia ,które w planie pracy naszego klubu stały się coroczną formą sportowej rywalizacji.

     Rywalizacja w strzelaniu z broni krótkiej dla gości, seniorów i sympatyków klubu stała się dużym przeżyciem, dostarczając im wiele radości, zadowolenia i satysfakcji.

   Zawody , podobnie jak w roku ubiegłym, odbyły się w dwóch kategoriach, kobiet i mężczyzn.

Wśród kobiet najwyższe wyniki osiągnęły:

1. miejsce Renata Giża                     sympatyk klubu

2. miejsce Małgorzata Mach           członek klubu

3. miejsce Stanisława Dziepak       członek klubu

4. miejsce Jadwiga Rząsa               członek klubu

5. miejsce Krystyna Młynek           członek klubu

6 . miejsce   Zofia Pliś                     członek klubu

                               W kategorii mężczyzn byli to :

1. miejsce Jerzy Płonka                   członek klubu

2. miejsce Jerzy Hozer                     członek klubu

3. miejsce Karol Ożóg                      Radny Wojewódzki

4 miejsce Jacek Babiarz                   sympatyk klubu

5. miejsce Rafał Miazga                   Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych „ Smak’’ Górno

6. miejsce Józef Witek                     członek klubu

     Zawodnicy, którzy wywalczyli 1 miejsce zostali uhonorowani pięknymi pucharami, ufundowanymi przez p. Piotra Dudka Wójta Gminy Żołynia oraz pamiątkowymi dyplomami. Pozostali otrzymali drobne nagrody rzeczowe, pozyskane z UG w Żołyni oraz w/w dyplomy.

Dekoracja zawodników miała niezwykle uroczysty charakter- nagrody wręczali im zaproszeni goście
w osobach: Posła na Sejm i sponsora p. Mieczysława Miazgi, Radnego Wojewódzkiego p. Karola Ożoga
i Przewodniczącego Rady Gminy Żołynia p. Piotra Foryta.

Zawody odbyły się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze , dzięki profesjonalnemu przygotowaniu ich od strony technicznej przez Prezesa Zarządu Gminnego LOK w Żołyni p. Tadeusza Śliża , Zastępcę Prezesa Zarządu Gminnego LOK w Żołyni p. Sławomira Ciska i instruktora strzelectwa p. Pawła Antolaka.

     Druga część spotkania to radosne biesiadowanie przy stole , które umilili nam swoją wspaniałą muzyką panowie Jacek Babiarz i Adam Fus. Niezawodna, jak zwykle p. Anna Śliwa zaprezentowała swoje umiejętności wokalne.

Wspaniała atmosfera i smaczne menu  sprawiły, że było to niezwykłe przeżycie , które zakończyło się skocznymi tańcami i oczekiwaniem na kolejne tego typu spotkania.

Małgorzata Mach

123