GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻOŁYNI 1949 - 2009

Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni działa w naszej miejscowości nieprzerwanie od 1949r.
Poprzez swój odpowiednio dobrany, związany z potrzebami środowiska księgozbiór służy lokalnemu społeczeństwu, rozwija ich zainteresowania, dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym oraz czasopismami.
Urozmaica formy pracy poprzez lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania autorskie, wystawy, stara się zaspokoić potrzeby różnych grup wiekowych i zawodowych.
Umożliwia szybki, bezpłatny dostęp do Internetu. Jest w trakcie tworzenia własnej bazy katalogowej co w późniejszym okresie usprawni obsługę czytelników, da szybką i pełną informację użytkownikom biblioteki.


KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI W LATACH 1949 - 2009

16.I.1949r.
– otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni

15.IV.1949r.
– kierownikiem biblioteki zostaje p. Helena Drzewicka
Lokal -1 pokoik,
270 czytelników

1950r.
– zmiana lokalu
Księgozbiór 1392 wol., 1220 czytelników

1951r.
– kierownikiem biblioteki zostaje p. Helena Babiarz
Przeprowadzka biblioteki do innego lokalu

1954r.
– spotkanie czytelników z P. Wandą Tropaczynską-Ogarkową

1956r.
– spotkanie z p. Wandą Tropaczyńską-Ogarkową
– spotkanie z Karolem Bunschem
– zmiana nazwy biblioteki na Gromadzką Bibliotekę Publiczną
– przeniesienie biblioteki do budynku GRN

1960r.
– kierownikiem biblioteki zostaje p. Zofia Radomska

1962r.
– spotkanie czytelników z Jerzym Zagórskim w LO w Żołyni
– spotkanie z Romanem Turkiem Dom Kultury
– spotkanie z Janem Stryczkiem
- punkt biblioteczny w Smolarzynach

1965r.
– przeniesienie biblioteki do nowego 2 pokojowego pomieszczenia w domu prywatnym p. Józefy Opałki, ul. Mickiewicza 33 (czytelnia i wypożyczalnia)

1966r.
– spotkanie autorskie z p. Julianem Kawalcem

1967r.
– spotkanie z p. St. R Dobrowolskim
– spotkanie z p. Eugeniuszem Pauksztą

1968r.
– spotkanie z p. Jerzym Pleśniarowiczem

1973r.
– biblioteka w Brzózie Stadnickiej zostaje filią Biblioteki Publicznej Gminy Żołynia

1975r.
– reforma administracyjna: w skład biblioteki wchodzą:
Biblioteka w Rakszawie
Biblioteka w Węgliskach
Biblioteka w Wydrzu

1979r.
– przeniesienie księgozbioru biblioteki do p. Bartnik na czas remontu pomieszczeń po UG

1980r.
– biblioteka przeprowadza się do nowych pomieszczeń w Rynku 5 (lipiec) zajmowanych do chwili obecnej

1981r.
– funkcjonuje już Oddział dla Dzieci liczący 1519 woluminów, 267 czytelników
– odłączone zostają biblioteki: w Rakszawie, Węgliskach, Wydrzu

1986r.
– Oddział dla Dzieci otrzymuje samodzielne pomieszczenie 50m²
Biblioteka działa jako: Wypożyczalnia dla dorosłych z Czytelnią
Oddział dla Dzieci
Filia Biblioteczna w Brzózie Stadnickiej

1992r.
– utworzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni, nadanie jej Statutu, wpisanie do Rejestru Gminnych Jednostek Organizacyjnych Kultury (Uchwała nr XVII/99/92 Rady Gminy w Żołyni)

1996r.
– zakup telewizora, magnetowidu, kompletowanie kaset video z bajkami

1997r.
– zmiana bibliotekarki w Filii Bibliotecznej w Brzózie Stadnickiej

2001r.
– zmiana na stanowisku kier. w bibliotece gminnej - funkcję tą do chwili obecnej pełni Helena Młynek
– zakup programu bibliotecznego „SOWA”
– zakup komputera i rozpoczęcie komputerowego katalogowania nowości
– zakup drukarki i ksero
– podłączenie do Internetu

2002r.
– zakup komputera dla czytelników

2005r.
– otwarcie czytelni internetowej „Ikonka” z 3 komputerami
(marzec) w nowym lokalna parterze

2006r.
– podłączenie „Neostrady” do Filii (3 komputery otrzymała w darze od SP)
– spotkanie autorskie z p. Zbigniewem Trześniowskim
– spotkanie z poezją p. Józefa Barana i P. Elżbiety Wojnarowskiej

2007r.
– zakupiono nowe oprogramowanie „Sowa1”
– zakupiono 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne
– spotkanie autorskie z p. Jerzym Fąfarą (poetą i prozaikiem)

2008r.
– III Zjazd Żołyniaków - Wystawa „Żołynia w literaturze”
– spotkanie z p. Stanisławem Orłowskim(czynnym przewodnikiem beskidzkim i Bieszczadzkiego Parku Narodowego)

2009r.
– Jubileusz 60 – lat GBP
- wydanie folderu „Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni 1949-2009 z zakładkami do książek
- występ teatru „Abecadło” dla przedszkoli, I i II klas Szkoły Podstawowej
- bajkowy korowód przedszkolaków (konkurs na najciekawszą postać bajkową)
- „Dzieje Ksiązki” inscenizacja dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2
- spotkanie autorskie z J. Fąfarą - promocja ksiązki „18 znaczy życie”
- biblioteka otrzymuje kino „Panasonic” (dar od Władz Gminy)

2010r.
- dyrektor GBP zostaje odznaczona Medalem SBP „W dowód uznania” za zasługi w rozwoju bibliotekarstwa i SBP
- rozpoczęcie katalogowania księgozbioru filii
- spotkanie autorskie z p. Zbigniewem Trześniowskim
- zakupiono nowe „multimedia” (bajki dla najmłodszych i filmy dla młodzieży)
- biblioteka włącza się do programu „Akademia Orange dla Bibliotek” otrzymując grant na pokrycie kosztów dostępu do Internetu
- rozpoczęto starania o rozbudowę biblioteki gminnej

2011r.
- biblioteka otrzymuje duży grant z programu „Akademia Orange dla Bibliotek”, (pokryto koszty dostępu do Internetu oraz zakupiono gry i filmy edukacyjne)
- zatwierdzono projekt i uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji „Rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki”
- wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych
- baza katalogowa liczy już 14708 woluminów i jest dostępna w Internecie
- zakupiono: 3 komputery do biblioteki gminnej, 1 komputer i urządzenie wielofunkcyjne do filii
- biblioteka jest w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Wiodąca, partnerzy: GBP w Orłach, GBP w Hyżnem, GOKIC w Rakszawie
- z programu PRB biblioteka otrzymuje laptop, projektor multimedialny z ekranem, 2 urządzenia wielofunkcyjne drukarkę A3 oraz 2 aparaty fotograficzne
- zorganizowano konkurs „Tradycje Wielkanocne” oraz piękną wystawę prac

2012r.
- I spotkanie w ramach Mikrograntu „Podaj dalej” - biorą w nim udział bibliotekarze z bibliotek partnerskich oraz Przewodnicząca Rady Gminy Orły
- GBP w Żołyni jest na 105 miejscu w II rankingu bibliotek zorganizowanym przez Instytut Książki oraz Rzeczpospolitą
- występuje teatrzyk ART-RE z Krakowa z bajkami: „Królowa Śniegu”, „Calineczka”, „Bocian i żabka”
- biblioteka bierze udział w akcji „Z książką na walizkach”
- spotkania autorskie z Wiesławem Drabikiem, Beatą Ostrowicką, Renatą Piątkowską
- I Noc Bibliotek - biblioteka czynna do godz. 23ºº - spotkanie z kulturą indyjską na Rynku w Żołyni
- Konkurs na Palmę Wielkanocną - (poświęcone palmy były dekoracją głównego ołtarza w Niedzielę Palmową)
- zawiązanie partnerstwa lokalnego (udział przedstawicieli organizacji z terenu gminy oraz trenera Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej)
- 27.IX.2012 r. powstanie Klubu Seniora działającego przy bibliotece