Koniec roku to doskonały moment na to, by przyjrzeć się minionym miesiącom i wspólnie świętować sukcesy. Z wielką radością przedstawiamy kolejne podsumowanie ogólnopolskiego projektu „Mała książka – Wielki Człowiek” realizowanego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żołyni. Udział wzięło 25 dzieci ( Żołynia, Brzóza Stadnicka, Grodzisko Dolne). Na start otrzymały one wyprawki czytelnicze ufundowane przez Instytut Książki w Krakowie. Wyprawki te zawierały min.wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, kartę Małego Czytelnika i przygotowaną dla rodziców broszurę informacyjną. Kampania ta przypomina nam o korzyściach wynikających ze wspólnego,rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Zachęca rodziców do jak najczęstszego spędzania czasu z dzieckiem na wspólnym czytaniu i zabawie z książką, a także do wyrabiania w dziecku nawyku czytelniczego poprzez regularne wizyty w bibliotece.

W naszej bibliotece dnia 16 stycznia 2020 roku odbyło się z tego tytułu uroczyste wręczenie Dyplomów Małego Czytelnika i nagród książkowych dzieciom, które na ten dzień spełniły warunki projektu.

   Życzymy naszym małym czytelnikom, aby świat książek był dla nich nadal fascynujący i wciągający bez reszty pod warunkiem, że zechcą do niego wejść. Biblioteka jest jednym z takich miejsc, w którym czekają wartościowe publikacje a z jej zasobów mogą korzystać już przedszkolaki!

   Dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom zaangażowanym w projekt oraz Pani dyrektor i nauczycielom wszystkich przedszkoli za współudział w rozwoju czytelnictwa wśród najmłodszych.

Kampania społeczna ''Mała ksiąka – Wielki człowiek'' została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

 

 

            Spotkanie I/2020 DKK dla dorosłych w GBP w Żołyni  

     W dniu 23 stycznia przedmiotem naszych rozważań była książka A. Krupy ‘’Anioł dzieci niczyich’’. To powieść, która wzrusza, przeraża, ale wyzwala także wiele pozytywnych emocji. Bohaterka choć boleśnie przeżywa śmierć swoich bliskich to z determinacją dąży do poznania prawdy o ich życiu. Inspirującą całość spina motyw piór, który prowadzi do poznania historii ‘’dzieci niczyich’’. Dzieci, które zostały pozbawione miłości, szacunku, były poniżane, bite, ranione psychicznie , które nie wołały o pomoc, bo i tak nikt ich nie słyszał. Inspirującą postacią dla bohaterki jest wychowanek ‘’bidula’’ Kai. To on odmienia jej życie, czyni je szczęśliwym i przywraca wiarę w Boga. Anioł dzieci niczyich to odpowiedź na pytanie, ile bolesnych doświadczeń musi przejść człowiek, żeby nauczyć się wybaczać.

Kolejne spotkanie klubowiczów odbędzie się 27 lutego o godz. 12:00. Omawiać będziemy książkę W. Chmielarza pt. ’’Rana’’.

                                                                                              Małgorzata Babiarz

DSC03096

 

Strona 5 z 103