Borykając się od wielu lat z remontem biblioteki w Brzózie Stadnickiej, dzięki współpracy i dalekowzroczności naszych władz, udało się ukończyć ostatni etap remontu wnętrza Filii.

Był on możliwy dzięki zaangażowaniu władz naszej gminy oraz sołtysa wsi Brzóza Stadnicka. Prace remontowe wykonała grupa pracowników interwencyjnych z dyspozycji Wójta Pana Piotra Dudka.

Wykonano wylewkę podłogową, wygładzono ściany szpachlą gipsową, pomalowano ściany oraz ułożono panele podłogowe. Przeróbkę instalacji elektrycznej wykonał sołtys wsi Żołynia Pan Marek Mach.

   Całość inwestycji opiewała na kwotę 7 000 zł. Znaczną kwotę tj. 5000 zł biblioteka otrzymała z funduszu sołeckiego Brzózy Stadnickiej. Natomiast pozostałą część przeznaczono ze środków własnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni. Należy zaznaczyć, iż za wszystkie przeprowadzone prace biblioteka nie poniosła żadnych kosztów. Kosztem objęty był zakup materiałów budowlanych i nowego wyposażenia. Obecnie biblioteka swoim estetycznym wyglądem zachęca do odwiedzania naszej placówki. Mam nadzieję, że jej nowy wygląd i bogaty księgozbiór przyczyni się do wzrostu czytelnictwa w naszej gminie.

Pragnę zatem serdecznie podziękować Panu wójtowi, Radzie Sołeckiej na czele z sołtysem Panem Janem Busztą, sołtysowi wsi Żołynia oraz wszystkim mieszkańcom Brzózy Stadnickiej za poparcie mojego wniosku
i przeznaczeniu części funduszu na ten cel.

Zapraszamy do biblioteki we wtorki i piątki w godz. 9:00-17:00

Małgorzata Babiarz

         Wiadomo, że każde ćwiczenie umysłowe nie tylko poszerza horyzonty człowieka, ale także chroni mózg przed różnego typu schorzeniami. Ale nie tylko dlatego seniorzy podjęli trud nauki języka angielskiego. Każda bowiem lekcja, każde spotkanie dawało uczestnikom wiele radości z bycia razem
i satysfakcji z pokonywania barier. A jeśli czegoś nie zrozumieliśmy lub nie do końca umieliśmy zwerbalizować myśli w obcym języku? Nie szkodzi, nie jesteśmy już uczniami podstawówki i życie nauczyło nas dystansu do siebie i swoich słabości. A ile było przy tym śmiechu i żartowania z siebie nawzajem! Niestety, nasz rok szkolny się skończył i nastąpił czas pożegnania z przesympatycznym lektorem panem Wieśkiem i z grupą.

         Tegoroczny kurs języka angielskiego na poziomie A1 został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Żołyni dla seniorów z naszej gminy i był w całości refundowany z funduszy unijnych. Trwał 120 godzin lekcyjnych i kończył się egzaminem zewnętrznym, w zakres którego wchodziło wykazanie się znajomością pisania, czytania, mówienia i słuchania w tym języku. Nie było łatwo ale daliśmy radę
i jesteśmy z siebie dumni! Wszyscy wykazali chęć pogłębiania umiejętności językowych w przyszłym roku szkolnym na bardziej zaawansowanym poziomie. Wierzymy, że to się uda, mamy wszak jeszcze tyle marzeń do spełnienia!

                                                               

Danuta Kulikowska

angielski

Strona 8 z 112