Dnia 26 czerwca 2019 roku klubowicze DKK przy GBP w Żolyni omawiali kolejną książkę. Była to książka Anny Cieplak pt. ''Ma być czysto''. Lektura ta wprowadza w klimat problemów współczesnej młodzieży.Obrazuje jej konflikty rodzinne, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, ale też jej obawy, lęki i niepokoje. Autorka posługuje się wulgaryzmami i jest to zamiar celowy. To krzyk o czystość łamanych zasad, które wyniszczają. To wołanie młodzieży będącej w trudnym wieku o pomoc, wsparcie, zrozumienie i miłość. Oprócz rodziców czy opiekunów prawnych zawodzą też nauczyciele, kuratorzy . Łatwo oskarżają i zamiatają problemy pod dywan zamiast pomóc młodzieży w ich rozwiązywaniu. Dużą rolę w życiu współczesnej młodzieży odgrywają media społecznościowe. Dzięki różnym portalom można kreować swój wizerunek i łatwo oceniać innych.Ta smutna diagnoza współczesnego świata nastolatków, świata, który zmienia się cały czas w błyskawicznym tempie, który nie zdaje egzaminu wobec młodego , zagubionego człowieka, jest dla nas wskazówką, by doskonalić przepisy prawne,działania instytucji państwowych i zmienić tok rozumowania ...''Jak żyć, gdy tyle brudu, a ma być czysto''!

DSC02972

Pod takim tytułem w czerwcu br. Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni zorganizowała cykl lekcji historycznych o bohaterach, którzy przyczynili się do odzyskania Niepodległej Polski. Lekcje tematyczne wraz z prezentacją multimedialną przeprowadziła Pani Katarzyna Kyc z działu edukacji rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zaprezentowano postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego, którzy reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią i urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego , nadrzędnego celu – NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku wolności.

  Spotkaniu towarzyszyła wystawa ‘’ Współtwórcy Niepodległej Polski’’, na której znalazły się portrety i biogramy bohaterów oraz najważniejsze wydarzenia z tamtych lat.
Młodzież ze szkół podstawowych z Żołyni i Brzózy Stadnickiej biorąca udział w spotkaniach z uwagą i zainteresowaniem wysłuchała prelekcji, która zapewne przyczyniła się do pogłębienia wiedzy dotyczącej historii odzyskania niepodległości.
W GBP w Żołyni można obejrzeć dwie wystawy: ‘’Symbole naszej historii’’ – skierowana do młodszego czytelnika oraz ‘’Ojcowie Niepodległości’’ dla młodzieży i dorosłych.

Strona 7 z 96