Borykając się od wielu lat z remontem biblioteki w Brzózie Stadnickiej, dzięki współpracy i dalekowzroczności naszych władz, udało się ukończyć ostatni etap remontu wnętrza Filii.

Był on możliwy dzięki zaangażowaniu władz naszej gminy oraz sołtysa wsi Brzóza Stadnicka. Prace remontowe wykonała grupa pracowników interwencyjnych z dyspozycji Wójta Pana Piotra Dudka.

Wykonano wylewkę podłogową, wygładzono ściany szpachlą gipsową, pomalowano ściany oraz ułożono panele podłogowe. Przeróbkę instalacji elektrycznej wykonał sołtys wsi Żołynia Pan Marek Mach.

   Całość inwestycji opiewała na kwotę 7 000 zł. Znaczną kwotę tj. 5000 zł biblioteka otrzymała z funduszu sołeckiego Brzózy Stadnickiej. Natomiast pozostałą część przeznaczono ze środków własnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni. Należy zaznaczyć, iż za wszystkie przeprowadzone prace biblioteka nie poniosła żadnych kosztów. Kosztem objęty był zakup materiałów budowlanych i nowego wyposażenia. Obecnie biblioteka swoim estetycznym wyglądem zachęca do odwiedzania naszej placówki. Mam nadzieję, że jej nowy wygląd i bogaty księgozbiór przyczyni się do wzrostu czytelnictwa w naszej gminie.

Pragnę zatem serdecznie podziękować Panu wójtowi, Radzie Sołeckiej na czele z sołtysem Panem Janem Busztą, sołtysowi wsi Żołynia oraz wszystkim mieszkańcom Brzózy Stadnickiej za poparcie mojego wniosku
i przeznaczeniu części funduszu na ten cel.

Zapraszamy do biblioteki we wtorki i piątki w godz. 9:00-17:00

Małgorzata Babiarz