''Biografie odtajnione'' Joanny Siedleckiej były tematem dyskusji spotkania DKK w naszej bibliotece w dniu 25 września 2019 roku. To książka o represjach PRL-u wobec literatów.Autorka przedstawia w niej ich ówczesny świat i zagląda za rewiry dotychczas omijane. Ukazuje dramatyczne losy pisarzy rangi Gombrowicza, Broniewskiego i innych, którym machina totalitarnego państwa zrujnowała nie tylko kariery, ale także życie osobiste i rodzinne. Zniszczyła zdrowie, rozbiła rodziny i wdarła się do ich domów, które nie były przystanią, lecz nafaszerowaną podsłuchami pułapką.Najczęściej zdradzali i donosili najbliżsi współpracując ze Służbami Bezpieczeństwa i oczekując w zamian osobistych profitów ( karier, możliwości studiowania poza granicami kraju, promocji jednych a eliminowaniu drugich itp). Autorka bazuje głównie na nieznanych wcześniej dokumentach, fotografiach i odtajniopnych rozmowach komunistycznej policji objętych kiedyś zmową milczenia. Strach był wszechobecny i dotyczył wszystkich- inwigilowanych jak i inwigilujących.Ta książka porusza, przeraża i pomaga zrozumieć rolę tajnych służb, w tym przypadku bezpieki wobec literatów.

Według członków naszego klubu – prawda zawsze jest godna ocalenia a całość nasuwa refleksję:
'' Człowiek może być myśliwym, albo ofiarą, ale nie może być psem, który podaje ofiarę myśliwemu''.

     Zapraszamy serdecznie na kolejne nasze spotkanie, które odbędzie się 23 października, a lekturą będzie książka K. A. Brower ''Rezydencja: sekretne życie Białego Domu''

 dkk10 2